Onze medewerkers

Niet alleen onze producten zijn belangrijk, ook onze medewerkers zijn dat. En net zoals we van onze producten verwachten dat ze op een ecologische, duurzame manier tot stand komen, zo verwachten we van onze medewerkers dat ze bijdragen aan het milieubewuste profiel van onze onderneming. Het spreekt voor zich dat ze daar ook wat voor in de plaats krijgen.

Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde werkomgeving is een topprioriteit bij Beyers Koffie. Samen met onze interne preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk besteden we daar veel aandacht aan en alle verantwoordelijken zien hierop nauwlettend toe. Van onze werknemers verwachten we dat ze de 10 gouden hygiëneregels en de 10 gouden veiligheidsregels (zoals het verplicht gebruik van gehoorbescherming), opgenomen in het arbeidsreglement, kennen en respecteren en dat ze de ter beschikking gestelde middelen naar behoren hanteren en/of gebruiken.

Naast veiligheid en gezondheid staat ook welzijn op het werk centraal. Zo trachten we voor een aangename werkomgeving te zorgen, met onder meer nieuwe kleedkamers. Alle kantoren genieten een ruime lichtinval en in de productieruimtes zijn er lichtkokers in het dak voorzien.

Vertegenwoordiging

Het bedrijf investeert in een overlegcultuur met een constructieve werking van de ondernemingsraad, het veiligheidscomité en de syndicale vertegenwoordigers. Het is de opdracht van de bedrijfsleiding om de productie-organisatie soepel en flexibel af te stemmen op de missie van het bedrijf: “top private label koffiebedrijf” in een Europese omgeving.

Sensibilisering

We sensibiliseren onze mensen via ecotips: we vragen van hen dat ze de lichten uitschakelen als ze een lokaal verlaten, papier hergebruiken en geen water verspillen.

We moedigen vrijwilligerswerk aan en sponsoren activiteiten die mede door collega’s georganiseerd worden.