Netwerken

sedex

Sedex is een non-profit ledenorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van verantwoordde en ethische handelspraktijken in globale toevoerketens. 

Beyers Koffie kan via haar lidmaatschap bij Sedex informatie delen en rapporteren aangaande 4 onderwerpen:

  • Arbeidsstandaarden
  • Veiligheid en gezondheid
  • Milieu
  • Bedrijfsethiek

 

THE SHIFT

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Samen met haar leden en partners willen ze de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie realiseren. Ze doen dit door hun leden te verbinden, hun engagementen vast te leggen en actiegerichte verandering mogelijk te maken bij hen.


The Shift is het Belgisch verzamelpunt voor duurzaamheid. Ze verbinden zo'n 330-tal bedrijven, NGO's, academische instellingen en overheidsdepartementen en zijn het nationaal contactpunt voor CSR Europe en de World Business Council for Sustainable Development. Samen met haar leden en partnerorganisaties willen ze innovatieve oplossingen uitwerken rond de grootste uitdagingen voor ons leefmilieu, onze maatschappij en onze economie.


De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties vormen hierbij de leidraad. Om de implementatie van deze SDGs in ons land te vergemakkelijken, bundelen ze van meet af aan de krachten met UN Global Compact Network Belgium. Via dit partnerschap en de wisselwerking tussen lokale en internationale duurzaamheidsagenda’s, willen ze samen met haar leden en de toekomstige generaties de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie helpen realiseren.

Beyers is lid van The Shift en is daar heel blij om. Het biedt ons:

  • toegang tot een uitgebreide kennis,
  • contact met stakeholders die je anders moeilijk bereikt; dat verruimt je visie en je netwerk,
  • de kans om kennis en ervaringen uit te wisselen: hoe pak je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan binnen een KMO, hoe zorg je ervoor dat het leeft op alle niveaus…

 

Koffieverbond

Beyers is al geruime tijd lid van het Koninklijk Verbond van Koffiebranders vzw in België.  Het Koninklijk Verbond van Koffiebranders is een vzw die tot doel heeft 1) de belangen van haar leden koffiebranders te behartigen door hen bij te staan voor zaken op legislatief gebied en voedselveiligheid  en 2)koffie te promoten. 

KNVKT

E.P. Leidsche is al vele jaren lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT).

De KNVKT werd in 1887 opgericht en behartigt de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse koffie- en theebedrijven.

De KNVKT is spreekbuis voor bedrijven en aanspreekpunt voor handelspartners, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, media en de consument. De KNVKT is een overlegplatform en kenniscentrum op het vlak van ketenbeheer (duurzaamheid, voedselveiligheid, energiebesparing), consumenteninformatie (etikettering, gezondheidsclaims, geografische indicaties) en voorlichting (gezondheid, oorsprong en bereiding). Met 52 aangesloten bedrijven en een dekkingsgraad van 98% van de sector geniet de vereniging een breed draagvlak binnen de branche, wat een sterke organisatie mogelijk maakt.

Nederland legt de lat hoog wanneer het op verantwoord ondernemen aankomt. Zo heeft de KNVKT, samen met partners uit de NGO-wereld en de overheid, eind 2010 verklaard dat tegen 2015 driekwart van de Nederlandse koffie duurzaam moet zijn. Op die manier wil Nederland de absolute leider inzake duurzame koffie in Europa worden en een voorbeeld zijn voor andere landen. Nu is al 45% van de koffie op de Nederlandse markt gecertificeerd. 

FAVV

Het FAVV is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het Voedselagentschap werd in 1999 opgericht in de nasleep van de dioxinecrisis en heeft zowel nationaal als internationaal een uitstekende reputatie opgebouwd. Dankzij de gebundelde inspanningen van de agrovoedingssectoren en het Voedselagentschap kan een maximale veiligheid voor de consumenten worden verzekerd.

 

Het FAVV telt zowat 1300 medewerkers (1169 VTE) waarvan ongeveer de helft actief is op het terrein. Jaarlijks voeren ze meer dan 100 000 controles en 60 000 monsternemingen uit op grondstoffen en levensmiddelen die wij dagelijks verbruiken. Het FAVV beschikt over een eigen netwerk van 5 ISO 17 025 geaccrediteerde laboratoria en doet verder een beroep op 59 laboratoria en 10 nationale referentielaboratoria. Jaarlijks worden er meer dan 350 000 analyses uitgevoerd.

Het FAVV staat volledig ten dienste van de consument en de mensen die beroepshalve actief zijn in de voedselketen.

 

SUSTA


Susta
 wijst de weg naar duurzame winkels, organisaties en bedrijven in Antwerpen en omstreken. Duurzame jobs en events maken het plaatje compleet. Dit is the place to be voor elke bewuste consument. Zonder moeite vind je adresjes en maak je kennis met de man/vrouw achter de organisaties. Waarom? Omdat eco, bio en duurzaamheid leeft in de stad en omstreken!