Energie

CO2-voetafdruk

Een belangrijk onderdeel binnen de pijler energie is de berekening van onze CO2-voetafdruk. 

Ecofys, een Nederlands consultancybedrijf voor duurzame energie, heeft hierover een interessante studie uitgevoerd. Daaruit bleek dat de CO2-voetafdruk van koffie als volgt verdeeld is:

  • 14% zit bij de plantage
  • 6% bij het transport
  • 12% bij het productieproces
  • en maar liefst 68% bij de consument.

Ook Beyers wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Vandaar dat we in het voorjaar van 2011 beslist hebben om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen. 

Wat betekent dit nu concreet voor Beyers? Wel, door onze CO2-voetafdruk te berekenen, krijgen we een betere kijk op de voornaamste oorzaken van onze CO2-uitstoot. Daarna kunnen we acties ondernemen om deze CO2-emissies te verlagen. Dat is goed voor de planeet en het leidt tot een beter gebruik van onze energiebronnen. 

De berekeningen gebeuren in 2 fasen:

  1. CO2-voetafdruk op organisatieniveau (OCF)
  2. CO2-voetafdruk op productniveau (PCF)

CO2-voetafdruk op organisatieniveau (OCF)

De CO2-voetafdruk van Beyers Koffie op organisatieniveau bedraagt 2455 ton CO2 voor het jaar 2010-2011, onderverdeeld als volgt:

De verbranding van natuurlijke gassen vormt de grootste oorzaak van onze CO2-uitstoot, namelijk 77%. De tweede grootste bron van onze CO2-uitstoot is afval. Elektriciteit vormt geen onderdeel van onze CO2-uitstoot omdat we sinds 1 januari 2009 100% hernieuwbare elektriciteit aankopen.

Uit de berekeningen bleek dat onze CO2-uitstoot sinds het basisjaar 2008-2009 gedaald is. Dat kan je ook aflezen uit onderstaande tabel:

* Hierin zitten de emissies afkomstig van verwarming gebouwen, productie (branden, malen, verpakken), woon-werkverkeer, dienstreizen, afval (papier, koffievliesjes, aluminium…).

** CO2 eq = CO2-equivalent

Die dalende trend is grotendeels te danken aan onze overstap naar groene elektriciteit op 1 januari 2009 en het bannen van aluminium verpakkingen sinds januari 2010. Opmerkelijk is de daling in relatieve emissies terwijl we in 2010-2011 meer geproduceerd hebben dan in 2009-2010.

De volgende tabel toont een simulatie van onze CO2-voetafdruk zoals die er zou uitzien indien we niet op hernieuwbare elektriciteit waren overgeschakeld. Het is duidelijk dat hij een pak hoger zou liggen!

Ter vergelijking: één Atomium bol kan tot 5 ton CO2 bevatten. De CO2 voetafdruk bij Beyers is dus goed voor 491 Atomiumbollen gevuld met CO2. In 2010 bedroeg de wereldwijde uitstoot van CO2 8,5 miljard ton.

We zijn tevreden dat onze CO2-uitstoot de voorbije jaren gedaald is. Dit betekent echter niet dat we nu niets meer moeten doen. Ook in de komende jaren blijven we inspanningen leveren om onze CO2-niveaus te verlagen. 

In 2016 hebben we de resultaten van een nieuwe OCF studie.

 

CO2-voetafdruk op productniveau (PCF)

Naast de berekeningen op organisatieniveau, hebben we ook een tool laten ontwikkelen ten behoeve van de berekening van de product carbon footprint (PCF). Daarbij voeren we voor vier types van producten (hard vacuüm, softpacks gemalen, softpacks bonen, pads) een analyse van de levenscyclus uit van ‘cradle to gate’. We becijferen dus de CO2-voetafdruk vanaf de koffieplantage tot de levering in het distributiecentrum van de klant. Deze tool stelt ons in staat onze klanten te helpen om de CO2-voetafdruk van hun eigen koffie in kaart te brengen.

Aan de hand van deze tool hebben we de CO2-voetafdruk berekend van onze eigen koffiemerken en hebben we er vrijwillig voor gekozen deze klimaatneutraal te maken: door CO2-reductie in onze koffiebranderij en CO2-compensatie met Gold Standard klimaatprojecten te combineren. 

 

ENERGIE REDUCTIE initiatieven

  • Als onderdeel van ons CO2-reductieplan hebben we in 2012 één brander vervangen. Het brandproces wordt hierdoor ingekort door gebruik te maken van een geavanceerd systeem van voorverwarming, aangestuurd door warmterecuperatie, en extra isolatie. Op die manier gaat er minder warmte verloren en moet er minder bijverwarmd worden. Verder zal deze nieuwe brander continu in 3 shifts draaien, waardoor het opstart- en ‘cooling down’-verlies tot een minimum herleid wordt. 
  • De twee overige branders maken ook gebruik van warmterecuperatie, maar beschikken niet over een voorverwarmingssysteem.
  • De compressoren vormen een ander onderdeel van ons CO2-reductieplan. In november 2011 werd er een centraal besturingssysteem geïnstalleerd. Dat zou naar schatting tot 10% minder energieverbruik leiden.
  • Verder werd alle verlichting in het kantoorgebouw vervangen door LED verlichting.

 

CO2-COMPENSATIE

Ondanks grote inspanningen om dit gasverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door de investering in een nieuwe energie-efficiëntere brander, blijft er onvermijdelijk een resthoeveelheid aan CO2-emissies over. In plaats van de daarbij horende kosten van klimaatverandering over te laten aan de maatschappij, hebben we er vrijwillig voor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen voor deze kost. En dit door het gasverbruik voor 2015 te compenseren via Gold Standard klimaatprojecten in het Zuiden, zoals een project rond verbeterde houtoventjes in Oeganda. Dankzij deze steun kunnen de projecten in het Zuiden even veel CO2 reduceren als Beyers hier uitstoot. Een nuloperatie voor het klimaat dus. Deze compensatie gebeurt in nauwe samenwerking met CO2logic, een organisatie gespecialiseerd in het berekenen, reduceren en compenseren van CO2-emissies, en het enige bedrijf van zijn soort dat gecontroleerd wordt door Forum Ethibel.