Het milieu vrijwaren


Bij Beyers zijn we er ons van bewust dat ook wij als koffiebrander onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ons steentje moeten bijdragen. We hebben onze business immers te danken aan een zeer kostbaar geschenk van de aarde: de koffieboon.

Naast de verplichte, geldende Belgische milieuwetgeving – waaraan Beyers volledig voldoet – nemen we ook vrijwillig initiatieven om onze impact op het milieu te beperken. We kunnen deze initiatieven opsplitsen in 3 pijlers:

Bovenop de eigen inspanningen die we doen, willen we ook de hand reiken aan de Belgische overheden om samen concrete acties op touw te zetten en om andere wereldleiders en bedrijven te overtuigen van een ambitieus klimaatakkoord. Daarom hebben we samen met 75 andere organisaties de Letter Of Engagement COP21 ondertekend. De brief kwam tot stand op initiatief van het nieuwe Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift, waarvan wij tevens lid zijn.

 

 

COP21 is de Conferentie van de Verenigde Naties voor Klimaatverandering die in December 2015 zal doorgaan in Parijs. Deze Conferentie wil een nieuw soort klimaatveranderingsakkoord tot stand brengen. Een akkoord dat de wereld op weg helpt naar een koolstofarme, duurzame toekomst en dat ervoor zorgt dat de temperatuur op aarde met minder dan 2 graden Celcius stijgt tegen 2100.