4C

4C is een bedrijfslabel dat mag worden gebruikt door bedrijven die een gedeelte 4C-koffie aankopen. Deze koffie voldoet aan een hele reeks milieueisen, zoals een verbod op de vernietiging van natuurgebieden, een verbod op het gebruik van ggo's en een gedoseerd gebruik van pesticiden. Deze bedrijven moeten ook goede arbeidsvoorwaarden garanderen. De controle gebeurt door geaccrediteerde controleorganisaties. Het label staat niet op producten en mag enkel in de bedrijfscommunicatie worden gebruikt.

De ultieme doelstelling van 4C is het verbeteren van de productienormen op alle koffieplantages wereldwijd met het oog op een grotere duurzaamheid. Indien ze dat wensen kunnen de koffieboeren vervolgens op een eenvoudige manier overstappen op strengere normen. We kunnen 4C dus in feite beschouwen als een springplank naar meer duurzaamheid binnen de koffiesector.

Voor meer info, zie: www.4c-coffeeassociation.org

Klik hier voor ons 4C lidmaatschap.