Duurzame sourcing van groene koffie

Koffie is, na aardolie, het grootste exportproduct ter wereld. Het wordt bijna uitsluitend in ontwikkelingslanden geteeld. De koffiehandel heeft dus een enorme impact op de arbeids- en leefomstandigheden van de lokale koffieproducenten, hun families en de natuur. Om ervoor te zorgen dat boeren correct betaald en behandeld worden en dat het milieu geen schade ondervindt, zijn er een aantal keurmerken ontwikkeld. Een koffieproducent krijgt zo’n keurmerk pas als hij aan verschillende sociale, economische en ecologische criteria voldoet. Die procedure wordt strikt gecontroleerd door onafhankelijke instanties.

Ook voor koffiebranderijen in westerse landen is duurzame sourcing belangrijk. Wanneer de koffieproducenten beter betaald en opgeleid worden, gaan ze meer zorg dragen voor hun plantages, waardoor de oogsten en de opbrengsten verbeteren. Bij duurzame sourcing is iedereen gebaat, ook de consument, want die kan er zeker van zijn dat zijn koffie eerlijk tot stand is gekomen, met respect voor mens én natuur. 

Bij Beyers zijn we vertrouwd met de verschillende duurzame koffielabels. We hebben op dat vlak een uitgebreide expertise opgebouwd. We beschikken over de benodigde documenten en kunnen voor het volledige certificatieproces zorgen. Naast Fairtrade, Rainforest Alliance en Bio bieden we UTZ en 4C aan al onze klanten. 

Klik hier voor meer info over deze keurmerken en lees waarom ze inzake ecologische, sociale en economische criteria het verschil maken.