Beyers kiest vrijwillig voor klimaatneutrale koffie

24
jul
Beyers kiest vrijwillig voor klimaatneutrale koffie

Innovatie en duurzaamheid zijn voor het bedrijf Beyers Koffie geen holle begrippen.

Vandaag engageren wij ons meer dan ooit om vernieuwende producten op de markt te brengen, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Met respect voor mens én natuur, doorheen het hele proces, van boon tot kopje.

Om deze visie kracht bij te zetten kiezen we vrijwillig voor klimaat neutrale koffie: door CO2-reductie in onze koffiebranderij en CO2-compensatie met Gold Standard klimaatprojecten te combineren.  We doen dit voor de ganse merkenportefeuille: Beyers, Fort, Metropole.

En dit met behoud van onze vertrouwde smaak!

 

Waarom kiest Beyers voor klimaat neutrale koffie?

De klimaatverandering vormt de grootste bedreiging voor koffie.

Al sinds 2008 werkt Beyers Koffie actief aan het in kaart brengen en verminderen van zijn CO2-uitstoot. Ondanks grote inspanningen bij alle stakeholders in de koffieketen blijft een resthoeveelheid aan CO2-emissies echter onvermijdelijk.

Beyers Koffie kiest er daarom vrijwillig voor zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor de hieraan verbonden maatschappelijke kost. We doen dit door de CO2-uitstoot van onze Beyers koffies te compenseren via Gold Standard klimaatprojecten in het Zuiden.

 

Wat betekent deze CO2-compensatie?

Door middel van Gold Standard certificaten investeert Beyers Koffie in klimaatprojecten in het Zuiden die de CO2-uitstoot lokaal verminderen. Op die manier compenseren we emissies die we hier en nu niet kunnen reduceren, en verzekeren we een nul operatie voor het klimaat.

De Gold Standard projecten bieden bovendien de garantie dat ook sociaaleconomische factoren, zoals tewerkstelling, ten voordele komen van de lokale bevolking.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Bosbehoud in Uganda door verbeterde houtovens
  • Afvalwater behandeling in Thailand

Voor meer info: www.co2-neutral-label.org. Een initiatief van CO2logic, onze partner inzake CO2-compensatie.

Terugkeren naar nieuwsoverzicht